Førsteamanuensis

Pål Berg Svenungsen

Arbeids- og kompetanseområde

Førsteamanuensis i historie, ved Høgskolen på Vestlandet (Campus Sogndal) 

Tillitsvalgt for Forskerforbundet ved HVL, klubb FØS (leder)Utdanning:

2016 Ph.d. i historie (Universitet i Bergen)

2010 Master i historie (Universitet i Bergen)

 

Forskningsinteresser:

Skandinavisk og europeisk middelalder, den europeiske korstogsbevegelsen, vikingtid, politisk kultur i middelalderen, historiografi og historiebruk, mikrohistorie, digital historieundervisning. 
 

Forskningsblogg:

Middelalderbloggen (besøk side)

 

Publiserte bøker:

En kort introduksjon til korstogene (2020), se lenke

Underviser i

 • SA603 Historia i samfunnet, emneansvarleg
 • SA600 Historie før 1700: Frå antikken til den vitskaplege revolusjonen, emneansvarlig
 • SA572 Barndomens og ungdomens historie
 • GLU 1-7 Samfunnsfag
 • SA606 Historievitskapleg metode
 • SA523 Bacheloroppgåve i historie, veileder

Forskar på

 • Norsk og europeisk middelalder
 • Den europeiske korstogsbevegelsen
 • Politisk kultur
 • Statsdannelsesprosesser
 • Historiebruk
 • Digital undervisning i historie
 • Historiografi

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • The Saint and the Wry-Neck: Norse Crusaders and the Second Crusade

  (2021)
 • Den falske Margareta - En mikrohistorisk studie av en prinsesse, pretendent og helgen

  (2020)
 • En kort introduksjon til korstogene

  (2020)
 • Norway and the Fifth Crusade: The Crusade Movement on the Outskirts of Europe

  (2017)
 • Norge og korstogene. En studie av forbindelsene mellom det norske riket og den europeiske korstogsbevegelsen, ca.1050-1380

  Svenungsen, Pål Berg, Melve, Leidulf (2016)