Professor

Bente Frisk

Arbeids- og kompetanseområde

Underviser på bachelor i fysioterapi og master i klinisk fysioterapi. Har en PhD innen fysisk kapasitet og pustemønster for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom og er spesialist i hjerte- og lungefysioterapi, MNFF. Var med og startet opp lungerehabilitering ved Haukeland universitetssjukehus (HUS) i 1997 og har pr. dags dato 20 % bistilling ved Fysioterapiavdelingen HUS. Tematiske forskningsfelt er rehabilitering for personer med kroniske lidelser og senplager etter Covid-19. Er medlem i forskergruppen Bevegelse & Funksjon (BeFu): https://www.hvl.no/forsking/gruppe/bevegelse-og-funksjon/. Har vært medlem av Nasjonalt kolsråd siden 2014. Har vært med og utarbeidet Nasjonal retningslinjer for kols som ble utgitt av Helsedirektoratet i 2022.

Underviser i
  • Lungerehabilitering
  • Metode
  • Måleinstrumenter
  • Instruksjon/gruppetrening
Forskargrupper

Publikasjonar

Vis alle