Førsteamanuensis

Bente Frisk

Arbeids- og kompetanseområde

Var med og startet opp rehabilitering for pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) ved Haukeland universitetssjukehus (HUS) i 1997 og har siden jobbet med lungerehabilitering først klinisk og deretter innen forskning- og fagutvikling i varierende stillingsprosenter. Fra 2006-2011 var jeg forsknings- og fagutviklingsleder ved Fysioterapiavdelingen HUS. Fra 2010-2014 var jeg administrativ leder for en av Helse Vests satsinger: "Regional helsefaglig forskningssatsing". Har i tillegg ledet ulike fag- og forskningsprosjekt innen blant annet lunge, kreft, slag, overvekt og restitusjon. Jeg har undervist på bachelor i fysioterapi ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) siden 1999, og på Master i klinisk fysioterapi samme sted siden denne ble startet opp i 2009. Etter disputas i 2015 jobbet jeg 20 % på master i klinisk fysioterapi og 100 % på HUS. Fra august 2016 har jeg jobbet fulltid på HVL og 20 % på HUS. 2009: Spesialist i hjerte- og lungefysioterapi MNFF. Er medlem i forskergruppen Bevegelse & Funksjon (BeFu): https://www.hvl.no/forsking/gruppe/bevegelse-og-funksjon/ Har vært medlem av Nasjonalt kolsråd siden 2014. Har vært med og utarbeidet Nasjonal retningslinjer for KOLS som ble utgitt av Helsedirektoratet i 2012.

Underviser i

  • Lungerehabilitering
  • Biomekanikk
  • Metode
  • Gruppetrening

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar