Høgskulelektor

Kristine Berg Titlestad

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er klinisk vernepleier og har min arbeidserfaring fra arbeid med barn og unge som har en autismespekter tilstand. I tillegg til å ha jobbet i hjemmet til personer som har funksjonsnedsettelser, så har jeg jobbet ved et habiliteringssenter, i PPT og i spesialisthelsetjenesten.

Jeg har videreutdanning i veiledning, klinisk miljøterapi, sorgutdanning, høgskolepedagogikk og IKT og læring i høyere utdanning. Jeg har også en master i kunnskapsbasert praksis i helsefag.

Jeg er stipendiat i END-prosjektet. Hovedproblemstillingen for doktorgradsprosjektet mitt er: "Hvilke konsekvenser og belastninger har narkotikarelatert død for etterlatte foreldre og hvordan mestrer de hverdagen?".

Jeg er også med i prosjektet KBP på tvers. Motivasjonen min for å være med i prosjektet er muligheten til å påvirke hva vernepleierstudenter trenger å lære av ferdigheter og kunnskap for å kunne jobbe kunnskapsbasert.   

Underviser i

  • Kunnskapsbasert praksis
  • Miljøarbeid, habilitering og rehabilitering
  • Kognitive funksjonsnedsettelser

Forskar på

  • Kunnskapsbasert praksis
  • Autismespekterforstyrrelser
  • Etterlatte ved narkotikarelatert død

Forskargrupper

Publikasjonar