Førsteamanuensis

Kristine Berg Titlestad

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er klinisk vernepleier og har min arbeidserfaring fra arbeid med barn og unge som har en autismespekter tilstand. I tillegg til å ha jobbet i hjemmet til personer som har funksjonsnedsettelser, så har jeg jobbet ved et habiliteringssenter, i PPT og i spesialisthelsetjenesten.

Jeg har videreutdanning i veiledning, klinisk miljøterapi, sorgutdanning, høgskolepedagogikk og IKT og læring i høyere utdanning. Jeg har også en master i kunnskapsbasert praksis i helsefag. 

Ved HVL jobber jeg som underviser og forsker. Jeg er også leder for Cochrane Norway.

Lillian Bruland Selseng og jeg leder et nasjonalt forskningsprosjekt om etterlatte som har mistet en nærstående etter et narkotikarelatert dødsfall - END-prosjektet. Doktorgradsprosjektet mitt var en del av END-prosjektet. Der studerte jeg hvilke konsekvenser og belastninger narkotikarelatert død har for etterlatte foreldre og hvordan mestrer de hverdagen. 

Sammen med Nina Rydland Olsen er jeg er også delprosjektleder i forskningsprosjektet KBP på tvers i Canvas. Motivasjonen min for å være med i prosjektet er muligheten til å påvirke hva vernepleierstudenter trenger å lære av ferdigheter og kunnskap for å kunne jobbe kunnskapsbasert.  

Underviser i
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Miljøarbeid, habilitering og rehabilitering
 • Kognitive funksjonsnedsettelser
Forskar på
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Autisme
 • Etterlatte ved narkotikarelatert død
Forskargrupper

Publikasjonar

 • The social health and help needs of those bereaved by a drug-related death: Mixed methods research

  Kalsås, Øyvind Reehorst, Titlestad, Kristine Berg, Dyregrov, Kari, Fadnes, Lars Thore, Lindeman, Sari Kaarina (2024)
 • Hjelpetiltak for etterlatte ved unaturlig død

  Dyregrov, Kari, Selseng, Lillian Bruland, Titlestad, Kristine Berg, Reime, Monika Alvestad (2024)
 • Implications of the END-project: Beyond the Norwegian context?

  Reime, Monika Alvestad, Selseng, Lillian Bruland, Titlestad, Kristine Berg, Dyregrov, Kari (2024)
 • Grief and Bereavement: An Area for Social Work Research? Lessons Learned About the Bereaved Persons’ Need for Help and Support

  Selseng, Lillian Bruland, Titlestad, Kristine Berg, Kalsås, Øyvind Reehorst (2024)
 • Hvordan kan et spesialisert senter for helse og kunstig intelligens forbedre produksjonen av systematiske oversikter?​

  Titlestad, Kristine Berg, Glenton, Claire (2024)
Vis alle