Førsteamanuensis

Kristine Berg Titlestad

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er klinisk vernepleier og har min arbeidserfaring fra arbeid med barn og unge som har en autismespekter tilstand. I tillegg til å ha jobbet i hjemmet til personer som har funksjonsnedsettelser, så har jeg jobbet ved et habiliteringssenter, i PPT og i spesialisthelsetjenesten.

Jeg har videreutdanning i veiledning, klinisk miljøterapi, sorgutdanning, høgskolepedagogikk og IKT og læring i høyere utdanning. Jeg har også en master i kunnskapsbasert praksis i helsefag. 

Ved HVL jobber jeg som underviser og forsker. Jeg er også leder for Cochrane Norway.

Lillian Bruland Selseng og jeg leder et nasjonalt forskningsprosjekt om etterlatte som har mistet en nærstående etter et narkotikarelatert dødsfall - END-prosjektet. Doktorgradsprosjektet mitt var en del av END-prosjektet. Der studerte jeg hvilke konsekvenser og belastninger narkotikarelatert død har for etterlatte foreldre og hvordan mestrer de hverdagen. 

Sammen med Nina Rydland Olsen er jeg er også delprosjektleder i forskningsprosjektet KBP på tvers i Canvas. Motivasjonen min for å være med i prosjektet er muligheten til å påvirke hva vernepleierstudenter trenger å lære av ferdigheter og kunnskap for å kunne jobbe kunnskapsbasert.  

Underviser i
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Miljøarbeid, habilitering og rehabilitering
 • Kognitive funksjonsnedsettelser
Forskar på
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Autisme
 • Etterlatte ved narkotikarelatert død
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Foreldres sorg ved narkotikarelaterte dødsfall og andre unaturlige dødsfall 

  Titlestad, Kristine Berg, Dyregrov, Kari (2024)
 • Erfaringar med å bruke det digitale læreverket "KBP på tvers" i undervisning : ein kvalitativ studie

  Bakkeplass, Ingrid Løkensgard, Søiland, Elisabeth, Titlestad, Kristine Berg, Olsen, Nina Rydland (2023)
 • Predictors of Stigma, Guilt, and Shame among Adults Bereaved by Fatal Overdose

  Bottomley, Jamison S., Campbell, Kevin W., Titlestad, Kristine Berg, Feigelman, William, Rheingold, Alyssa A. (2023)
 • Drug Death-Bereaved Parents’ Perspectives on Family Interactions and Help Needs: A Qualitative Study

  Kalsås, Øyvind Reehorst, Dyregrov, Kari, Fadnes, Lars Thore, Lindeman, Sari Kaarina, Titlestad, Kristine Berg (2023)
 • The social health of those bereaved by drug-related deaths

  Kalsås, Øyvind Reehorst, Dyregrov, Kari, Fadnes, Lars Thore, Titlestad, Kristine Berg (2023)
Vis alle