Førsteamanuensis

Kristine Berg Titlestad

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er klinisk vernepleier og har min arbeidserfaring fra arbeid med barn og unge som har en autismespekter tilstand. I tillegg til å ha jobbet i hjemmet til personer som har funksjonsnedsettelser, så har jeg jobbet ved et habiliteringssenter, i PPT og i spesialisthelsetjenesten.

Jeg har videreutdanning i veiledning, klinisk miljøterapi, sorgutdanning, høgskolepedagogikk og IKT og læring i høyere utdanning. Jeg har også en master i kunnskapsbasert praksis i helsefag. 

Sammen med Lillian Bruland Selseng så er jeg delprosjektleder for END-prosjektet. Doktorgradsprosjektet mitt var en del av END-prosjektet. Der studerte jeg hvilke konsekvenser og belastninger narkotikarelatert død har for etterlatte foreldre og hvordan mestrer de hverdagen. Avhandlingen forsvarte jeg i august 2021.

Jeg er også delprosjektleder i Canvas prosjektet KBP på tvers sammen med Nina Rydland Olsen. Motivasjonen min for å være med i prosjektet er muligheten til å påvirke hva vernepleierstudenter trenger å lære av ferdigheter og kunnskap for å kunne jobbe kunnskapsbasert.   

Underviser i
  • Kunnskapsbasert praksis
  • Miljøarbeid, habilitering og rehabilitering
  • Kognitive funksjonsnedsettelser
Forskar på
  • Kunnskapsbasert praksis
  • Autismespekterforstyrrelser
  • Etterlatte ved narkotikarelatert død
Forskargrupper

Publikasjonar