Professor

Milfrid Tonheim

Arbeids- og kompetanseområde

Milfrid Tonheim har hovedfag i administrasjons- og organisasjonsvitenskap og Dr.philos. grad fra HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen. Dr.philos. arbeidet var en studie av reintegrering av tidligere jentesoldater i den Demokratiske Republikken Kongo, og hadde tittelen A troublesome transition: Social reintegration of girl soldiers returning ‘home’.

Tonheim har arbeidet som forsker ved NORCE Research Samfunn (2017-2019), ved UiB (2015-2017) og ved Senter for Interkulturell Kommunikasjon (2008-2014). 

Hennes forskningserfaring har i stor grad hatt fokus på barn og unge som har vært utsatt for krig, vold, overgrep og omsorgssvikt. Tonheim er prosjektleder for VAM-prosjektet 'Home and (dis)continuity: Foster care for children with migrant backgrounds (HoMi)'. Prosjektet startet opp i august 2020 og avsluttes i 2024. Hun er i tillegg forsker i NordForsk-prosjektet 'Relational wellbeing in the lives of refugee young people in Finland, Norway and the UK (The Drawing Together Project)' som ledes av Prof. Ravi Kohli ved University of Bedfordshire. 

Les mer om prosjektetene her:

HoMi: https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2473988 


https://www.drawingtogetherproject.org/

 

Underviser i

  • Sosialt arbeid
  • Barnevern

Forskar på

  • Barnevern
  • Barnesoldater
  • Beslutningsfatting
  • Fosterhjem
  • Sosial reintegrering
  • Barn og migrasjon

Forskargrupper

Publikasjonar