Førsteamanuensis

Hilmar Mjelde

Arbeids- og kompetanseområde

Demokrati, amerikansk politikk, ytre høyre/høyreekstremisme, politiske partier, medialisert politikk, retorikk, politisk deltakelse 

Underviser i

Samfunnsfag; statsvitenskaplige emner

Forskar på

Demokrati, amerikansk politikk, ytre høyre/høyreekstremisme, politiske partier, medialisert politikk, retorikk, politisk deltakelse