Professor

Knut Rydgren

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er økolog som er spesielt interessert i moser - disse urgamle organismene som var blant de første som tok landjorda i bruk. Tenk at de kan avsløre når på året Storegga-tsunamien rammet Norge! Etasjemosens vekstmønster kan hjelpe oss til å avsløre denne historien som ligger dypt begravet i tsunami-sedimentene. Hva hadde dette å si for steinalder-menneskene som bodde langs norskekysten den gang? Ble tsunamien en katastrofe? Les her: Denne mosetusten fortel om ei katastrofe i steinaldersamfunnet

Myrene er bygd av torvmoser, lag på lag, over tusener av år. De har trolig større karbontetthet enn tropiske skoger som norske myndigheter bidrar til å verne, mens myrene hjemme fortsatt graves opp og bygges ned, med store CO2-utslipp som konsekvens. Er ikke det ganske rart? 

I forskningen min er jeg spesielt opptatt av hvordan naturen kommer seg etter at den har blitt forstyrret, naturlig eller av menneskelige inngrep, slik som:

Underviser i
  • BI424 Grunnkurs i botanikk
  • BI435 Landskapsøkologi
  • Bi4-301 Climate Change Ecology
  • BI434 Vegetasjonsøkologi
Forskar på
  • Vegetasjonsøkologi
  • Restaureringsøkologi
  • Populasjonsbiologi

Utvalde publikasjonar