Berekraft

Med breidda i faga våre er alle dei 17 berekraftmåla som FN har sett relevante for oss, og satsinga vår på berekraft omfattar både alle fagområda våre og den daglege drifta av HVL.

Sirkulærdagane i veke 17

Sirkulærdagane rettar fokus mot ein meir klimasmart og miljøvennleg kvardag. Kan vi med enkle grep få eit meir berekraftig forbruk?

HVL og One Ocean Expedition

Høgskulen på Vestlandet er ein av samarbeidspartnarane i jordomseglinga med Statsraad Lehmkuhl, One Ocean Expedition. Her kan du lese om ekspedisjonen og kva for fagmiljø som deltar undervegs i prosjektet.

Berekraft har ein sentral plass i strategien vår, som slår fast at HVL skal vere ei drivkraft for berekraftig utvikling.

Aktuelt

bilde av Siri Smith

Siri Smith

Klima- og berekraftkoordinator ved HVL