Berekraft

Med breidda i faga våre er alle dei 17 berekraftmåla som FN har sett relevante for oss, og satsinga vår på berekraft omfattar både alle fagområda våre og den daglege drifta av HVL.

bilde av Siri Smith

Siri Smith

Klima- og bærekraftkoordinator ved HVL

Berekraft har ein sentral plass i strategien vår, som slår fast at HVL skal vere ei drivkraft for berekraftig utvikling.