Berekraft

Med breidda i faga våre er alle dei 17 berekraftmåla som FN har sett relevante for oss, og satsinga vår på berekraft omfattar både alle fagområda våre og den daglege drifta av HVL.

Sirkulærveka

HVL tar berekraft på alvor! Vi ønskjer å gjere studentar og tilsette meir bevisste på korleis ein med enkle grep kan få eit meir berekraftig forbruk, og få ein meir klimasmart og miljøvennleg kvardag. Sjå korleis du kan gjøre ein endring.

Podcast om berekraft

Få med deg dei første episodane i 17målspodden! Samfunnet står i ei stor omstilling der berekraftmåla til FN er viktige. Korleis pregar dette HVL?

bilde av Siri Smith

Siri Smith

Klima- og bærekraftkoordinator ved HVL

Berekraft har ein sentral plass i strategien vår, som slår fast at HVL skal vere ei drivkraft for berekraftig utvikling.