Berekraft ved HVL

Med breidda i faga våre er alle dei 17 berekraftmåla som FN har sett relevante for oss, og satsinga vår på berekraft omfattar både alle fagområda våre og den daglege drifta av HVL.

Finn Bærekraftsforskning er en tjeneste for å finne forskningspublikasjoner som er knyttet til delmålene under FNs bærekraftsmål.

Sirkulærdagane rettar fokus mot ein meir klimasmart og miljøvennleg kvardag. Målet med dagane er å gjere studentar og tilsette meir bevisste, og å peike på løysingar.

Aktuelt

 • Forsiden av boken

  For at samfunnet skal nå bærekraftsmålene, må vi rette søkelyset på samfunnsutfordringer. Dette bidrar barnehageforskningen til. Forskere ved BARNkunne står bak en ny jubileumsbok bidrar til kunnskapsutvikling om utdanning for bærekraft.

 • Dosent Mette Bøe Lyngstad (Høgskulen på Vestlandet), viserektor Rikke Gürgens Gjærum (UiT), og professor Lise Hovik (Dronning Mauds Minde Høgskole) har i tre år ledet en global dugnad for bærekraftarbeid gjennom kunsten.

 • Noreg ser mot India. Det same gjer HVL. I desse dagar er høgskulen medarrangør for ein klimakonferanse i Delhi og ein forskingskonferanse i Coimbatore. – På reisa presenterer vi ny forsking, signerer avtalar og diskuterer hydrogenkurs til indiske næringslivsleiarar, seier HVL-professor Dhayalan Velauthapillai.

 • I det tverrfaglege Repeat-prosjektet kryssar vi stadig faggrenser. Då vår allsidige planforskings-stipendiat Ingrid fekk sjansen til å oppleve naturvitskapleg feltarbeid, kasta ho seg resolutt ut i eventyret. Korleis det gjekk, kan du lese meir om her!

 • Flere maritime bedrifter bruker fortsatt tradisjonelle forretningsmodeller hvor bærekraftig verdiskaping og innovasjon ikke er i fokus. Next Wave-samlingen i Haugesund inspirerte forhåpentligvis flere maritime ledere til å endre på dette.

 • Dhayalan Velauthapillai

  Verden står midt i en energikrise. Samtidig kryper klimakrisen stadig nærmere. Jakten på nye rene energiløsninger blir stadig viktigere. Kan svaret ligge rett foran oss – i planteriket?

 • Då Statsråd Lehmkuhl la til land i Cape Town som ein del av One Ocean-ekspedisjonen var fokuset eit stadig veksande problem: at plasten tek overhand.

bilde av Siri Smith

Siri Smith

Berekraftkoordinator ved HVL