Berekraft

Med breidda i faga våre er alle dei 17 berekraftmåla som FN har sett relevante for oss, og satsinga vår på berekraft omfattar både alle fagområda våre og den daglege drifta av HVL.

Høgskulen på Vestlandet er ein av samarbeidspartnarane i jordomseglinga med Statsraad Lehmkuhl, One Ocean Expedition. Her kan du lese om ekspedisjonen og kva for fagmiljø som deltar undervegs i prosjektet.

Berekraft har ein sentral plass i strategien vår, som slår fast at HVL skal ha særleg merksemd på berekraftig samfunnsutvikling, velferd og innovasjon.

 

Aktuelt

  • Då Statsråd Lehmkuhl la til land i Cape Town som ein del av One Ocean-ekspedisjonen var fokuset eit stadig veksande problem: at plasten tek overhand.

  • Forskarar frå HVL og NTNU har utvikla ein metode for å ta betre avgjerder innan vasskraftproduksjon. Dette blir avgjerande for å sikre overgangen til eit grønare energisystem, meiner dei.

  • Høgskulen på Vestlandet bidrar sterkt inn i det nye hydrogensenteret på Vestlandet. Gjennom forsking og utdanning vil fagmiljøet bidra til ei raskare avkarbonisering av samfunnet.

Sirkulærdagane rettar fokus mot ein meir klimasmart og miljøvennleg kvardag. Målet med dagane er å gjere studentar og tilsette meir bevisste, og å peike på løysingar.

bilde av Siri Smith

Siri Smith

Klima- og berekraftkoordinator ved HVL