Berekraft

Med breidda i faga våre er alle dei 17 berekraftmåla som FN har sett relevante for oss, og satsinga vår på berekraft omfattar både alle fagområda våre og den daglege drifta av HVL.

HVL og One Ocean Expedition

Høgskulen på Vestlandet er ein av samarbeidspartnarane i jordomseglinga med Statsraad Lehmkuhl, One Ocean Expedition. Her kan du lese om ekspedisjonen og kva for fagmiljø som deltar undervegs i prosjektet.

Berekraft har ein sentral plass i strategien vår, som slår fast at HVL skal vere ei drivkraft for berekraftig utvikling.

Aktuelt

  • Frå venstre: Velaug Myrseth Oltedal, Jonathan  Økland Torstensen og den nye nestleiaren for senteret Rannveig Litlabø .

    Høgskulen på Vestlandet bidrar sterkt inn i det nye hydrogensenteret på Vestlandet. Gjennom forsking og utdanning vil fagmiljøet bidra til ei raskare avkarbonisering av samfunnet.

  • I samarbeid med Enerin AS og Hydrogen Solutions AS skal HVL teste ut nye metodar for å skape flytande hydrogen. Dersom prosjektet lukkast, kan det det bidra til å sette fart på det grøne skiftet.

  • Høgskulen på Vestlandet er en av samarbeidspartnerne i jordomseilingen med Statsraad Lehmkuhl, One Ocean Expedition. Idag setter skuten seil fra Arendal i retning La Coruña, Spania.

    I dag seiler Statsraad Lehmkuhl ut fra Arendal og starter jordomseilingen «One Ocean Expedition». I tjue måneder vil det berømte seilskipet seile 55 000 nautiske mil og besøke 36 havner over hele verden. Høgskulen på Vestlandet er en av flere partnere til seilasen.

Fekk du med deg sirkulærdagane 2022?

Sirkulærdagane i veke 17 var for tilsette, studentar og andre interesserte. Målet med desse dagane var å gjere studentar og tilsette meir bevisst, og å peike på løysingar med hovudfokus på mat, kle og plast.

bilde av Siri Smith

Siri Smith

Klima- og berekraftkoordinator ved HVL