Slik jobbar vi med berekraft

HVL skal vere ein klimasmart høgskule, og har store ambisjonar for forsking, utdanning og formidling av framtidas berekraftige, grøne løysingar.

17-målspodden

Her kan du høyre HVL sin podkast 17-målspodden der Knut Vindenes og Siri Smith inviterer studentar, ansatte og gjestar til ein prat om korleis dei jobbar med klima og berekraft.

Sirkulærveka

HVL tar berekraft på alvor! Vi ønskjer å gjere studentar og tilsette meir bevisste på korleis ein med enkle grep kan få eit meir berekraftig forbruk, og få ein meir klimasmart og miljøvennleg kvardag. Sjå korleis du kan gjøre ein endring.

Miljøfyrtårn.png  Alle fem campusar ved HVL er Miljøfyrtårn-sertifiserte.

bilde av Siri Smith

Siri Smith

Klima- og berekraftkoordinator ved HVL

bilde av Knut Vindenes

Knut Vindenes

Seniorrådgivar innan klima, miljø og berekraft