Miljøfyrtårn

Fire av campusane våre er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er landets mest brukte sertifikat for verksemder som vil dokumentere  miljøinnsatsen sin og vise samfunnsansvar.

Hovudprinisippa i ordninga er at

  • verksemda må dokumentere at den oppfyller ei rekkje såkalla bransjekrav
  • miljøkrava som blir stilt er strengare enn minstekrava i lovverket
  • det blir krevd kontinuerleg forbetring over tid

Klima- og miljørapportar