Fem år med bærekraft på agendaen

For at samfunnet skal nå bærekraftsmålene, må vi rette søkelyset på samfunnsutfordringer. Dette bidrar barnehageforskningen til. Forskere ved BARNkunne står bak en ny jubileumsbok bidrar til kunnskapsutvikling om utdanning for bærekraft.

Målet med jubileumsboka er å tilgjengeliggjøre forskning om utdanning for bærekraft for flere. Forskerne og forfatterne ved BARNkunne – Senter forbarnehageforskning har i mange år, også før oppstarten av forskningssenteret for fem år siden, vært opptatt av bærekrafttema og hvordan barnehageforskningen kan bidra til bærekraftsmålene.

32 artikler er plukket ut for gratis redistribuering. Dette er artikler som har det til felles at de:

  1. bidrar til kunnskapsutvikling om utdanning for bærekraft
  2. forfatterne er BARNkunneforskere
  3. er publisert under en lisens som tillater opptrykk og redistribuering

Studiene dekker teoriutvikling, systematiske analyser, praksisutviklende forskning, kasustudier, m.m. Felles for dem alle, er at de er skrevet med mål om å sette bærekraft på agendaen i barnehagesektoren. Redaktørene er Elin Eriksen Ødegaard, Veronica Bergan og Aihua Hu.

Her kan du laste ned boka gratis. God lesning!