Stipendiat

Therese Skarlo

Arbeids- og kompetanseområde

PhD-stipendiat innen Ansvarlig innovasjon og regional utvikling.

Therese har en BSc i Økonomi og administrasjon og en MSc i Innovasjon og ledelse fra Høgskulen på Vestlandet. Tittelen på masteroppgaven hennes er 'Investordrevet transformasjon i lakseoppdrett: Finansiering som nisjedriver i et sosio-teknisk system'.

PhD-prosjektet

Arbeidstittel: 'Money talks' - but what do they do for sustainability transitions?

Prosjektet er orientert innen bærekraftige transformasjoner, og fokuserer på finanskapitalens rolle og hvordan finansielle aktører hemmer eller fremmer en bærekraftig omstilling i lakseoppdrettsnæringen. 

Forskar på
  • Bærekraftige transformasjoner
  • Ansvarlig innovasjon 
  • Lakseoppdrett || Akvakultur 
  • Finanskapital 
Forskargrupper