Maritim sikkerhet - MarSafe

MarSafe (Maritime safety) er et forskningsprogram som fokuserer på risiko og sikkerhet i maritim industri, og undersøker organisatoriske og operative aspekter av hvordan risiko og sikkerhet styres.

Forskere tilknyttet MarSafe arbeider tett med industripartnere og undersøker forskningsspørsmål som er formulert i nært samarbeid med dem.

Forskningen er også svært relevant for vår undervisning, og både teorier, forskningsspørsmål og resultater blir inkludert i fagene som Institutt for maskin- og maritime studium tilbyr.

Pågående prosjekter

  • OCEAN - Operator-Centred Enhancement of Awareness in Navigation. EU Horizon
  • COAST - Centre of Excellence in Maritime Simulator Training and Assessment
  • Maritime Work System Design
  • Safety management in the maritime sector
  • Safety culture and sustainable safety performance in the maritime sector
  • Logistics in ports
  • Operational leadership and BRM

Kontaktinformasjon

bilde av Ove Tobias Gudmestad

Ove Tobias Gudmestad

Professor II