Maritim sikkerhet - MarSafe

MarSafe (Maritime safety) er et forskningsprogram som fokuserer på risiko og sikkerhet innen maritim industri, og undersøker organisatoriske og operative aspekter av hvordan risiko og sikkerhet styres.

Forskere tilknyttet MarSafe arbeider tett med industripartnere og undersøker forskningsspørsmål som er formulert i nært samarbeid med dem.

Forskningen er også svært relevant for vår undervisning, og både teorier, forskningsspørsmål og resultater blir inkludert i fagene som Institutt for maritime studier tilbyr.

Pågående prosjekter

  • ARCEVAC – Improving passenger safety and survivability in the extreme conditions associated with Arctic and Antarctic evacuation
  • Safety management and autonomy in the maritime sector
  • Safety culture and sustainable safety performance in the maritime sector
  • S-mode – standards for bridge electronics design
  • MarIT – IT education for seafarers
  • HUMANE – the human element in autonomous shipping
  • Logistics in ports
  • Operational leadership and BRM
  • SESAME2 – e-navigation solutions
  • OPENBRIDGE – Open User Interface Architecture for Digital Multivendor Ship Bridge Systems

Kontaktinformasjon

bilde av Ove Tobias Gudmestad

Ove Tobias Gudmestad

Professor II