Høgskulelektor

Leif Ole Dreyer

Arbeids- og kompetanseområde

Ole Dreyer er høyskolelektor ved institutt for maskin- og maritime studium ved Høgskolen på Vestlandet.

Mens mange som styrer sikkerheten i dag primært ser på mennesker som en potensiell sikkerhetsrisiko, mener Ole at det motsatte er sant: menneskelig dyktighet og tilpasningsevne er avgjørende for å opprettholde sikkerheten i en kompleks og skiftende verden og bør verdsettes som en ressurs nødvendig for systemfleksibilitet.

Ole påpeker at ønsket om sentralisert kontroll i sikkerhetsstyring ofte fører til omfattende og vanskelig brukbare dokumenter. Dette har ført til en situasjon der overdreven bruk av regler og retningslinjer faktisk reduserer sikkerhetsnivåene. Derfor mener Ole at i stedet for å bare presse frontlinjeoperasjoner til å følge stive planer, må HMS-ledere jobbe med å gi støtte og tilrettelegging for å konstruktivt veilede de nødvendige tilpasningene som er en del av hverdagen. En slik endring vil ikke være enkel og vil kreve å bevege seg bort fra en sikkerhetspraksis som bare forteller frontlinjearbeidere hva de skal gjøre, mot en hverdag der HMS-ledere faktisk deltar og samarbeider med frontlinjen for å identifisere og støtte de kapasitetene som støtter trygge tilpasninger.

Før han ble høyskolelektor, forsket Ole på sikkerhetsstyring for autonome skip som doktorgradsstudent. I begynnelsen av karrieren tilbrakte han nesten fem år som dekksoffiser på internasjonale LPG-tankere og fikk D1-sertifikatet i 2018.

Utenfor arbeidet er Ole lidenskapelig opptatt av utendørsaktiviteter som seiling, kiting, motorsykling, ski og dykking. Denne allsidigheten og lidenskapen gjenspeiler seg i hans syn på sikkerhet, der han mener at menneskelig engasjement er nøkkelen til et tryggere og mer tilpasningsdyktig arbeidsmiljø.

Ole har et delt digitalt kontor med sin kollega Torkel Bjarte Larsson. Du kan besøke det her: https://discord.com/invite/bm9uxPd87n.

Underviser i
  • NAB3030 Bacheloroppgåve
  • NAB3040 Maritim Helse, Miljø og Tryggleik
  • MMO5002 Safety and Human Factors
  • MMO5011 Ship Operation and Maintenance Management
  • MMO5017 Master thesis
  • Basic Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations
  • Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations
Forskar på
  • Maritime Autonomy – Investigation of Suitable Safety Management Measures
Forskargrupper

Publikasjonar

Vis alle