Førsteamanuensis

Sveinung Erland

Arbeids- og kompetanseområde

I forskningsprosjektene jeg deltar i bruker jeg matematisk modellering som et redskap til å bedre forstå fenomen innen alt fra ulmebrann til flyboarding. For øyeblikket er jeg mest involvert i et prosjekt der vi sammenligner ulike prosedyrer for å redusere ombordstigningstiden i fly. Paradoksalt nok kan vi tallfeste dette ved å bruke analogier til relativitetsteorien og hvordan lys brytes i overgangen mellom for eksempel luft og vann. Se mer HER.

Min bakgrunn er Phd i Statistikk fra NTNU. Jeg har også arbeidet med pålitelighets- og usikkerhetsanalyser av gasstransportnettverket i Nordsjøen.

Underviser i
  • NAB1030 Grunnleggende Matematikk
Forskar på
  • Flyboarding
  • Ulmebranner
  • Drag-krefter på legemer i strømning
  • Logistikk i havneoperasjoner
Forskargrupper