Professor II

Ove Tobias Gudmestad

Arbeids- og kompetanseområde

Ove Tobias Gudmestad er professor II ved Institutt for maritime studier der han underviser på masterprogrammet Maritime operasjoner og veileder masterstudenter. Han har lang erfaring fra petroleumsindustrien, og jobber som professor ved flere universitet. Gudmestad har en omfattende forskningsaktivitet, og er en internasjonal kapasitet innenfor sitt felt.