Høgskulelektor

Guro Persdotter Fjeld

Epost: Send epost
Haugesund
HAR, HAR304-1
Underviser i

* Operativ ledelse NAB3010

* Metode for nautikk NAB2015

* Forhandlinger og konfliktforståelse VOB005

* Safety and Human Factors MMO5002

 

Tidligere emner:

* Konfliktforståelse og konflikthåndtering KON001

* Team- og Gruppeledelse OGT001

 

Forskar på

Human factors

Maritime Resource Management / Bridge Resourse Management

Maritime Non-Technical skills, kognitive og mellommenneskelige ferdigheter.

Ledelse, situasjonsbevissthet, beslutningstaking, håndtering av stress og trøtthet, teamarbeid, håndtering av arbeidsmengde, identifisering og bruk av ressurser.