Stipendiat

Allan Kevin Nganga

Allan Kevin Nganga
Epost: Send epost
Haugesund
HAR, HAR303-1

Arbeids- og kompetanseområde

Maritim cybersikkerhet

Forskar på

Maritim Sikkerhetsoperasjonssentre

Informasjonsdeling