Forsking ved tidlegare FIN

Forskinga ved det tidlegare Fakultet for ingeniør- og naturvitskap var inndelt i sju faglege profilområde. Under kvart profilområde er det ulike forskargrupper.