Figur som viser FNs ulike bærekraftsmål.

Kjemi, energi og akvakultur

Våre forskingsområder omfatter akvakultur, vannkvalitet, biogassproduksjon, RAS, legemiddelkjemi og miljøvennlige energiapplikasjoner. Forskningsgruppen har tilgang til flotte laboratorielokaler i Bergen, med avansert analyseutstyr, samt et godt samarbeid med lokale og nasjonale samarbeidspartnere.

Forskningsgruppen er tilknyttet Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved HVL.

Vi tar utgangspunkt i noen av FN sine bærekraftmål:

  • 2: Utrydde sult
  • 3: Helse og livskvalitet
  • 4: God utdanning
  • 6: Rent vann og gode sanitærforhold
  • 7:  Ren energi for alle
  • 13: Stopp klimaendringene
  • 14: Livet i havet 

I tillegg legger vi vekt på bærekraftsmål nummer 5 om likestilling mellom kjønnene. 

Forskningen inngår i undervisningen, og vi tilbyr også veiledning til studenter fra bachelor til ph.d.-nivå. Forskningen er tverrfaglig, og er inndelt to temagrupper:

Forskningsgruppeleder

bilde av Sveinung Fivelstad

Sveinung Fivelstad

Professor Sveinung Fivelstad har over 30 års bakgrunn innen forskning på fisk og vannmiljø, og har arbeidet mye med nettverksbygging og samarbeid med næringsliv og offentlige institusjoner.

Medlemmer (vitenskapelig ansatte)

bilde av Kari Grete Nordli Børve

Kari Grete Nordli Børve

Førsteamanuensis

bilde av Jarle Sidney Diesen

Jarle Sidney Diesen

Førsteamanuensis

bilde av Anne-Camilla Diesen Hosfeld

Anne-Camilla Diesen Hosfeld

Førsteamanuensis

bilde av Leila Jafari

Leila Jafari

Stipendiat

bilde av Kristin Kvamme

Kristin Kvamme

Assisterande instituttleiar

bilde av Marit Kristin Leiren

Marit Kristin Leiren

Førsteamanuensis

bilde av Rhiannon Tveiten Lewis

Rhiannon Tveiten Lewis

Førsteamanuensis

bilde av Signe Lilia Steinkopf

Signe Lilia Steinkopf

Førsteamanuensis

Medlemmer (ingeniører)

bilde av Anne Sophie Gerhardt

Anne Sophie Gerhardt

Avdelingsingeniør

bilde av Hilde Kløften Duesund

Hilde Kløften Duesund

Overingeniør