KJETEK

Forskningsgruppen KJETEK tar i hovedsak for seg problemstillinger innenfor legemiddelkjemi og miljøvennlige energiapplikasjoner.

Kjemi, energi og akvakultur

 

Felles for prosjektene er at de kombinerer organisk-, uorganisk- og fysikalsk kjemi, og materialvitenskap, med fokus på helse, miljø og bærekraft. For eksempel ønsker vi å bruke miljøvennlige kjemikalier, redusere mengde avfall, og optimalisere de ulike kjemiske prosessene som inngår i laboratoriearbeidet.

Forskningsområdene til gruppen er 

  • syntese, analyse og studie av egenskaper til organiske og uorganiske forbindelser
  • fremstilling av komponenter og systemer basert på disse forbindelsene for ulike bruksområder, som for eksempel elektroder og elektrolytter til batterier, og legemiddelkomponenter
  • kjemididaktikk og formidling

Vi benytter instituttets laboratorier og instrumenter, som UHPLC, GC-MS, NMR, IR, UV, Langmuir, TG-DTA, ICP-OES, EIS, til å analysere produktene, og utvikle laboratorieprosedyrer og analysemetoder. I tillegg ønsker vi å utvikle et nasjonalt og internasjonalt nettverk med samarbeidsprosjekter innen kunnskapsutveksling og bruk av eksperimentell instrumentering.

Forskningen blir aktivt brukt i undervisningsopplegg, til modernisering og utvikling av laboratoriefag, og deler av prosjektene blir gitt som bachelor- og masteroppgaver.

Medlemmer

bilde av Kari Grete Nordli Børve

Kari Grete Nordli Børve

Førsteamanuensis

bilde av Anne-Camilla Diesen Hosfeld

Anne-Camilla Diesen Hosfeld

Førsteamanuensis

bilde av Jarle Sidney Diesen

Jarle Sidney Diesen

Førsteamanuensis

bilde av Hilde Kløften Duesund

Hilde Kløften Duesund

Overingeniør

bilde av Anne Sophie Gerhardt

Anne Sophie Gerhardt

Avdelingsingeniør

bilde av Kristin Kvamme

Kristin Kvamme

Assisterande instituttleiar

bilde av Marit Kristin Leiren

Marit Kristin Leiren

Førsteamanuensis

bilde av Rhiannon Tveiten Lewis

Rhiannon Tveiten Lewis

Førsteamanuensis

bilde av Signe Lilia Steinkopf

Signe Lilia Steinkopf

Førsteamanuensis

bilde av Torun Synnøve Skøld

Torun Synnøve Skøld

Overingeniør

bilde av Jone Totland

Jone Totland

Kjemiingeniør

Assosiert medlem:

bilde av Yulia Arinicheva Skåtun

Yulia Arinicheva Skåtun

Førsteamanuensis

Forskningsprosjekter

Utvalgte publikasjoner

  • Introducing NMR to Biomedical Laboratory Scientists through a Laboratory Exercise; Synthesis, Structure Determination and Quantization of Aspirin by Employing an 1 HNMR Bench Top Instrument. M. K. Leiren and S. Steinkopf, World Journal of Chemical Education 2022 ;Volum 10.(1) s. 8-19.

Publiserte artikler basert på bacheloroppgaver

  • pH Dependent Drug Interaction with Glycerophospholipid Monolayers Studied by the Langmuir Technique, Steinkopf, S., Simeunović, A., Bustad, H. J., Ngo, T. H., Sveaass, H., Gjerde, A. U. and Holmsen, H. Biophys. Chem., 2010, 152, 65-73.
  • The Psychotropic Drug Olanzapine (Zyprexa®) Increases the Area of Acid Glycerophospholipid Monolayers, S. Steinkopf, A. K. Schelderup, H. L. Gjerde, J. Pfeiffer, S. Thoresen, A. Underhaug Gjerde and H. Holmsen Biophys. Chem., 134,

Bacheloroppgaver

  • Study and Optimization for a Synthesis of One Building Block to the Anti-Cancer Molecules Avrainvillamid and Stephacidin B, J. H. Flornes, T. M. Sneve Aakerblad, C. M. Bauge B.S. thesis, 2021.

  • Assessment of the Greenness of the Syntheses of the Anti-Malarial Drugs Chloroquine, Hydroxychloroquine and Quinacrine, I. Steinkjellå, J. Anglevik, S. N. Morlandstø B.S. thesis, 2020.

  • An Alternative Synthesis of the Anti-Cancer Drug “Bexarotene”, P. A. Asheim, T. S. Henriksen, J. Midtbø B. S. thesis, 2019.

  • Method Development and Quantitative Determination of Biogenic Amines in Food and