Førsteamanuensis

Marit Kristin Leiren

Arbeids- og kompetanseområde

Underviser i organisk kjemi, instrumentell analyse, analyseteknikk og generell kjemi ved kjemi- og bioingeniørundanningen, og i valgfaget vannrenseteknologi for kjemi- og byggingeniører. Har bred erfaring med laboratoriearbeid, intstumenthåndtering, isolasjon og identifikasjon av organiske forbindelser ved hjelp av ulike opparbeidings- og analysemetoder.

Underviser i
  • KJE302 Analyseteknikker med legemiddelanalyser
  • KJE202 Vannrenseteknologi
  • BIO173 Organisk kjemi og biokjemi
  • KJE120 Instrumentell Analyse
  • KJE350 Bacheloroppgave Kjemi
  • BIO350 Bacheloroppgave Bioingeniør
Forskar på
  • Organisk syntese og legemiddelkjemi
  • Modernisering og utvikling av laboratoriefag i organisk og analytisk kjemi
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar