Beregningsorientert ingeniørvitenskap

Siden samfunnet stadig samler mer data, og siden datamaskiner blir stadig raskere, blir det viktigere og viktigere å forstå fundamentet for beregninger. Vår gruppe studerer og bruker beregningsverktøy for ingeniørfaglige problemstillinger.

Gruppen i beregningsorientert ingeniørvitenskap arbeider i grensesjiktet mellom beregningsorientert matematikk, datavitenskap og ingeniørfag. Vi konstruerer og analyserer verktøy for matematikk og beregninger som kan brukes til å undersøke og løse problemer fra ulike ingeniørdisipliner.

Blant våre forskningsfelt er emner fra vitenskapelige beregninger, numeriske metoder for partielle differensialligninger (PDE), optimering med PDE-bestemte betingelser, geometrisk numerisk integrasjon, numerisk analyse, generering og studier av mesh, kommunikasjonsteori, datavitenskap, maskinlæring og kunstig intelligens.

Bruksområder inkluderer datagrafikk, bilde- og signalprosessering, kodeteori og kryptografi, beregningsorientert medisin og biomedisinske ingeniørfaglige problemer, elektromagnetisme, nanomaterialer, solceller, halvledere, migrasjon og beskatning av fiskebestander.

Som gruppe har vi ansvar for én av delene av PhD-programmet i datavitenskap. Dette innebærer å undervise i emner og å veilede stipendiater i programmet.

Pågående forskningsprosjekt:

  • Neutron and gamma-ray imaging with quasi-monolithic organic detector arrays – a novel, holistic approach to range verification in particle therapy (NOVO)

Forskergruppeleder:

bilde av Oana Silvia Serea

Oana Silvia Serea

Professor