Beregningsorientert ingeniørvitenskap

Samfunnet samler stadig mer data. Siden datamaskiner blir stadig raskere, blir det viktigere å forstå fundamentet for beregninger. Vår gruppe studerer og bruker beregningsverktøy for ingeniørfaglige problemstillinger.

Gruppen i beregningsorientert ingeniørvitenskap arbeider i grensesjiktet mellom beregningsorientert matematikk, datavitenskap og ingeniørfag. Vi konstruerer og analyserer verktøy for matematikk og beregninger som vi kan bruke til å undersøke og løse problemer fra ulike ingeniørdisipliner.

Blant våre forskningsfelt er emner fra vitenskapelige beregninger, numeriske metoder for partielle differensialligninger (PDE), optimering med PDE-bestemte betingelser, geometrisk numerisk integrasjon, numerisk analyse, generering og studier av mesh, kommunikasjonsteori, datavitenskap, maskinlæring og kunstig intelligens.

Bruksområdene inkluderer datagrafikk, bilde- og signalprosessering, kodeteori og kryptografi, beregningsorientert medisin og biomedisinske ingeniørfaglige problemer, elektromagnetisme, nanomaterialer, solceller, halvledere, migrasjon og beskatning av fiskebestander.

Som gruppe har vi ansvar for én av delene av Ph.d.-programmet i datavitenskap. Dette innebærer å undervise i emner og å veilede stipendiater i programmet.

Forskergruppeleder:

bilde av Oana Silvia Serea

Oana Silvia Serea

Professor


Medlemmer

Seminar

04.06.2021:
"Computational Modeling marine fish migrations with adaptive behaviors"
Salah Alrabeei, Western Norway University of Applied Sciences

21.05.2021:
"Practical deep learning in medical image analysis"
Sathiesh Kaliyugarasan, Western Norway University of Applied Sciences

07.05.2021:
"Some theoretical aspects of cryptanalysis"
Anton Tkachenko, Western Norway University of Applied Sciences

23.04.2021:
"Mean field games of controls"
Laurent Pfeiffer, École Polytechnique, Paris, France

09.04.2021:
"Relaxed multi-marginal costs in optimal transport and quantization effects"
Thierry Champion, University of Toulon, France

19.03.2021:
"Necessary conditions for optimal sampled-data control problems with free sampling times and running state constraints"
Gaurav Dhar, University of Limoges, France

05.03.2021 
"Simultaneous and precise measurement of position and momentum in quantum theory"
Piero Mana, Western Norway University of Applied Sciences

19.02. 2021:
"Improved Stability for Linear SPDEs Using Mixed Boundary/Internal Controls"
Dan Goreac Distinguished Young Scholar, SDU Weihai, China and University Gustave Eiffel, France

31.01.2021:
"Large Scale Floods in Future Climate Worsen Disproportionally due to Sediment Transport Effect"
Lars Fredrik Lund, University of Bergen