Assisterande instituttleiar

Therese Berge Sjursen

Underviser i

  • MAT151 - Videregående matematikk og fysikk for bygg og maskin
  • REAL01 - Forkurs fysikk

Forskar på

  • Mørk materie
  • Supersymmetri
  • Partikkelfysikk
  • Maskinlæring
  • Dataanalyse