Førsteamanuensis

Odd Magne Øgreid

Arbeids- og kompetanseområde

Er utdannet dr. scient i teoretisk partikkelfysikk ved Universitet i Bergen (1999). Underviser realfag og forsker på utvidede modeller for Higgs-partikkelen.

Underviser i

  • Matematikk
  • Fysikk

Forskar på

  • Studium av Higgs-modeller

Utvalde publikasjonar