Førsteamanuensis

Alexander Selvikvåg Lundervold

Arbeids- og kompetanseområde

Hvordan gå fra kunstig intelligens-metoder til kunstig intelligens-baserte løsninger? Hva slags rolle kan kunstig intelligens ha innen medisin og helsevesen, nå og i fremtiden?

Mine hovedinteresser er maskinlæring og kunstig intelligens sett fra et dataingeniørperspektiv—hvordan utvikle maskinlæringsbasert programvare (artificial intelligence engineering)—samt utvikling, evaluering, og innføring av kunstig intelligens-baserte løsninger innen medisin og helse (Medisinsk AI).

Ved HVL leder jeg gruppen Machine Learning Engineering (https://github.com/HVL-ML) og siden 2018 har jeg ledet aktiviteten i Medisinsk AI ved senteret MMIV (https://mmiv.no) på Haukeland universitetssjukehus. Jeg forsøker å formidle disse felt og våre arbeid i et bredt sett av fora, og deltar også i lokale, regionale og nasjonale råd og nettverk.


Utvalgte populærvitenskapelige innlegg siste fem år

 • Sarkomdagen 2023. Nytt fra forskning – Kunstig intelligens i stråleterapi og kreftdiagnostikk. Organisert av pasientforeningen Sarkomer Vest, Bergen, 6. mai 2023.
 • NRK P1 Sogn og Fjordane. Kor intelligent er kunstig intelligens?, 21. desember 2022.
 • Foredrag om AI i medisinsk bildebehandling og diagnostikk ved Intelligente Bergen — kraftsenter for kunstig intelligens. 4. november 2022. 
 • Foredrag under inspirasjonskveld for førsteårs ingeniørstudenter ved HVL. Matematikk som et fagfelt, et språk og et verktøy. 20. november 2022.
 • Foredrag om matematikk under Realfagsdagen 2022. 18. oktober 2022.
 • Intervju i Hold Pusten 06 2020. Raskere MR med KI.
 • Intervju i MIT Technology Review, AI could help with the next pandemic—but not with this one. 12. mars 2020.
 • Tekprat: AI og maskinlæring. 19. september 2019.
 • Utstilling om medisinsk AI ved Christiekonferansen 2019. 29. april 2019.
 • Innlegg om kunstig intelligens i medisin under Springbrettet. 11. april 2019.
 • Intervju i forskning.no: Nå kan studenter lære om kunstig intelligens og medisin, 15. februar 2019.
 • Utstilling under EHiN 2018 i Oslo Spektrum. 14. november 2018.
 • Foredrag om matematikk under Realfagsdagen. 31. oktober 2018.
 • Eureka paneldebatt: Kunstig intelligens i helsevesenet. Mars 2018.
 • Workshop om kunstig intelligens for elever ved Nordahl Grieg Videregående Skole under konferansen Framtid 2018: Kampen om virkeligheten: Fake, fakta eller fiksjon? 15. februar 2018.
 • Innlegg om matematikk under Realfagsdagen. 26. oktober 2017
 • Foredrag under Forskningsdagene UNG 2017 om Maskinlæring og kunstig intelligens, og hva matematikk har med slikt å gjøre. 28. september 2017.
 • Artikkel/kronikk om dyplæring i medisin i tidskriftet Helse, Medisin, Teknologi. 2017/4. 
 • Intervju i Teknisk Ukeblad, Nytt norsk senter lærer datamaskiner å stille diagnose på sekunder. 15. desember 2017

 

Se https://alexander.lundervold.net/ for mer om mine forsknings og undervisnings-aktiviteter.  

Underviser i
 • DAT158: Machine learning engineering
 • DAT255: Deep learning engineering
 • DAT801: Maskinlæring for forretningsutvikling
 • ELMED219: Artificial intelligence and computational medicine
 • HVL-DLN-AI: A hands-on course on artificial intelligence in computational biotechnology and medicine
 • PCS956: Recent trends in applied machine learning
Forskar på
 • Maskinlæring
 • Kunstig intelligens
 • Dataanalyse
 • Medisinsk AI
 • Beregningsorientert medisin

Min forskning er knyttet til mine stillinger som førsteamanuensis ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag ved HVL og "senior data scientist" ved Haukeland Universitetssjukehus. Forskningen bygger på min bakgrunn fra matematikk, mastergrad og Ph.d. i matematikk fra Universitetet i Bergen, og mitt arbeid i stilling som postdoktor ved Institutt for matematiske fag ved NTNU og som Marie Curie Fellow i gruppen Advanced Learning and Evolutionary Algorithms ved INRIA, Bordeaux (https://www.inria.fr).

Forskargrupper

Publikasjonar