W3 - vind, vann og bølger

Forskningsgruppen W3 jobber med tre hovedområder: Marin- og havteknologi, fornybar energi til havs, samt grunnforskning tilknyttet disse temaene.

Innen marin- og havteknologi undersøker vi tradisjonelle temaer som skipsmotstand, seakeeping samt havinstallasjoner og -operasjoner, men vi forsker også på innovative konsepter som hydrofoilbåter og autonome/fjernstyrte undervannsfarkoster (AUVs/ROVs).

Forskningen på fornybar energi til havs går hovedsakelig ut på tre områder: Havvind, tidevann og bølgekraftverk. Innen disse områdene forsker vi spesielt på optimeringen av foils, rotorkonsepter og vakeinteraksjoner.

Disse anvendte forskningsområdene er fast knyttet til grunnforskning innen fluidmekanikk, spesielt hydrodynamikk, fluid-struktur interaksjon og turbulens.

Eksperimentell forskning skjer i MarinLab på HVL, mens vi også bruker CFD simulasjoner, teoretiske modeller og optimeringsmetoder for validering og optimering.

FoU-områder

  • Marinteknikk: Skipsmotstand, hydrofoilbåter, seakeeping, AUVs, havinstallasjoner
  • Marin fornybar energi: havvind, tidevann og bølgekraftverk                     
  • Grunnleggende forskning: Hydrodynamikk, fluidmekanikk, fluid-struktur interaksjon, turbulens

Forskergruppeleder

bilde av David Roger Lande-Sudall

David Roger Lande-Sudall

Førsteamanuensis


Studenter på MarinLab

Det 50 meter lange skipsmodell-laboratoriumet MarinLab har ei fullautomatisert bølgemaskin. Laboratoriumet blir brukt til undervisning, studentprosjekt og forsking i samarbeid med industrien.