Førstelektor

Runald Walter Meyer

Arbeids- og kompetanseområde

Runald Walter Meyer er førstelektor produktutvikling ved Institutt for Maskin- Marinfag, Høgskulen på Vestlandet, Haugesund, der han har vært ansatt siden 2012. Han arbeider med fluiddynamikk, konstruksjonsmetodikk og utvikling av pedagogiske modeller i ingeniør utdanningen. Fluiddynamiske modeller (random walk modeller) og video scribing er en viktig del av forskningen. Han har 25 års industri erfaring, 18 år selvstendig i produktutvikling, teknisk beregning og fluiddynamikk.

 

 

Underviser i
  • Maskinkonstruksjon 1
  • ANSYS
  • SAP2000
  • Maskinkonstruksjon 2
  • Rørkonstruksjon
Forskar på
  • Optimizing truss structures, calculating of pseudo fractal structures with the help of finite element programs
  • Random walks and hydrodynamical lift from wing sections
  • Fast smouldering fronts on objects
  • Undervisningsmetodikk
Forskargrupper