Førsteamanuensis

Victoria Popsueva

Arbeids- og kompetanseområde

Intereser: Fluidmekanikk, Numeriske metoder, MATLAB, Python.

Marine konstruksjoner, fornybar energi

Forskningsgruppe:

https://solar-nano.com/

Underviser i

  • MAS220 (Grunnleggende fluidmekanikk)
  • MAS102 (Marinteknisk Særkurs)
  • ING126 (MATLAB)
  • MOE252 (Rotordynamikk)
  • KJE102(Anvendt Strømningslære)
  • ING303(Systemtenkning og Innovasjon for Ingeniører)

Forskar på

Solfangere

Forskargrupper

Publikasjonar