Sensornettverk og måleteknologi

Forskningsakitiviteten i vår gruppe knyttes til bruk av målere og målinger. Anvendelsene går fra bruk av enkeltinstrumenter i industri, medisin og hav, til sensornettverk og kommunikasjon.

Forskningsgruppen har tre hovedaktiviteter:

  • Sensornettverk og kommunikasjon: Sensor- og aktuatornettverk legger grunnlag for konsepter som IoT, eHealth, Smart Grid og Industry 4.0. Trådløse systemer åpner opp for nye applikasjoner som tidligere var utilgjengelige i kablede løsninger: Nodenes formfaktor, lavere kostnad, og nettverkets egenskaper tillater utvidet innhenting av data, påvirking av prosesser, og integrasjon med eksisterende systemer og tjenester på en helt annen måte enn tidligere.

  • Tilstandsmåling: Dette dekker målinger med formål å avdekke noe. Dette kan for eksempel være nivå, sprekkdannelser, strømning, temperatur og fluidsammensetning. Anvendelsene er mange. Dagens aktiviteter innenfor disse områdene er NDT (Non-destructive testing) og materialkarakterisering, ikke-inntrengende nivåmåling, fluidkarakterisering, strømningsmåling og –regimer og havmålinger.

  • Teknologi i helse og omsorg: Målet er å utvikle nye teknologiske løsninger rettet mot helsesektoren. Blant annet handler det om utvikling av teknologiske løsninger som kan brukes i sykeomsorgen, utvikling av nye sensorer og måleprinsipper som kan brukes til forbedring av avansert kreftbehandling ved f. eks. partikkelterapi, og generelle sensorer som gjennom ny tolkning av måleresultater kan gi indikasjon på helsetilstand.

Pågående forskningsprosjekter

  • Useful Arctic Knowledge: Partnership for research and education
  • Fiskalmåling
  • Proton CT og verifisering av stråledoser i partikkelterapi i sanntid
  • SFI Smart Ocean
  • Subflow

Forskergruppeleder