Arbeids- og kompetanseområde

Har undervist FOA060 Datateknikk, FOA082 Datateknikk, LOA063 Lineære systemer, TVE079 Anvendt data, TOM039 Elektrofag for produksjonsteknologi, TOM040 Grunnleggende elektrofag og automasjon, ELE101 Elektrofag2, OMT501 Omsorgsteknologi, OMT502 Omsorgsteknologi. Emneansvarlig for: ELE116 Kontrollsystemer

Underviser i

  • ELE116, Kontrollsystemer
  • THO801 Teknologi i helse og omsorg
  • ING104, Ingeniørfagling innføringsemne
  • THO802 Implementering av teknologi i helse og omsorgstjenestene

Forskar på

  • Forskningspause nå...