Arbeids- og kompetanseområde

Har undervist FOA060 Datateknikk, FOA082 Datateknikk, LOA063 Lineære systemer, TVE079 Anvendt data, TOM039 Elektrofag for produksjonsteknologi, TOM040 Grunnleggende elektrofag og automasjon, ELE101 Elektrofag2, OMT501 Omsorgsteknologi, OMT502 Omsorgsteknologi. Emneansvarlig for: ELE116 Kontrollsystemer, ING104 Ingeniørfagling innføringsemne

Underviser i

  • ELE116, Kontrollsystemer
  • KJE117 Ølbrygging som næringsmiddelindustri
  • THO801 e-helse og velferdsteknologi
  • THO802 Implementering av e-helse
  • YFL807 e-helse for HO og EL
  • ELE304 PLS programmering

Forskar på

  • Forskningspause nå...