Arbeids- og kompetanseområde

Kommunikasjonssystem Trådløse sensornettverk

Underviser i

  • Nettverksprogrammering

Forskar på

  • Trådløse sensornettverk

Forskargrupper