Arbeids- og kompetanseområde

 • Industriell og undervanns instrumentering
 • Måleteknologi.
Underviser i
 • Måleteknikk
 • Instrumentering
 • Generell elektroteknikk
Forskar på
 • Industriell og undervanns instrumentering
 • Måleteknologi
 • Industriell og undervanns akustikk
 • Akustiske bølger i strømmende fluider
 • Fiskalmåling olje og gass
 • Måleusikkerhet
Forskargrupper

Sensornettverk og måleteknologi