Arbeids- og kompetanseområde

Datanettverk og elektrisitetslære

Forskar på

  • Datakommunikasjon
  • Sensornettverk