Geomatikk

Forskargruppa Geomatikk arbeider med problemstillingar relatert til geografiske og romlege data.

Omgrepet geomatikk dekker heile spennet frå datainnsamling, lagring og distribusjon, til analyse, formidling og visualisering av romlege data.

Døme på disiplinar innan geomatikk er mellom anna landmåling, geodesi, fotogrammetri, fjernmåling, GIS og kartografi.

Geomatikk har tverrfagleg relevans og er knytt til fleire av fakultetet sine profilområder, mellom anna "Energi, natur og miljø", "Bærekraftig by- og samfunnsutvikling", "IKT og datateknologi" og "Havteknologi".

Forskargruppeleiar

bilde av Trond Nordvik

Trond Nordvik

Førsteamanuensis

Utvalde publikasjonar

Scheiber, Thomas; Hilger, Paula; Henriksen, Helge; Samnøy, Stig Frode; Nordvik, Trond; Helland-Hansen, Isak; Dietze, Michael; Kristensen, Lene.
Extensive instrumentation of an unstable slope – monitoring active deformation of a rock column and scree deposits at Stampa (Aurland). Vinterkonferanse 2021; 2021-01-06 - 2021-01-08 HVL

Nysæter, Helge; Leiknes, Arve; Mjøs, Leiv Bjarte.
Status of Coordinates in Norwegian Cadastre. FIG Working Week 2019; 2019-04-21 - 2019-04-26, HVL

Nysæter, Helge.
Formålet med koordinater på grensepunkt i Norge. Kart og plan 2018 ;Volum 78.(4) s. 321-336, HVL

Samnøy, Stig Frode; Greve, Gottfried; Lysaker, Kirsti; Larsen, Terje H.
Visualization and Quantification of Regional Ventricular Wall and Blood Velocities by 3T 4D PC-MRI. Journal of cardiovascular magnetic resonance 2016 ;Volum 18. Suppl. 1 s. 349-HVL UiB