Ansvarlig innovasjon og entreprenørskap

Vår forsking analyserer hvordan verdiskapning og lønnsomhet kan fremmes og realiseres parallelt med et grønt skifte og en videreføring av velferdssamfunnet.

Forskningen danner også utgangspunkt for arbeidet med å tilrettelegge for og undervise om innovasjon, entreprenørskap og regional utvikling.

I forskningen vår er vi opptatt av at innovasjoner skal være ansvarlige og at de skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi har fokus på at forskningen både skal holde høy kvalitet og at ha høy regional relevans.

Eksempler på forskningsspørsmål som stilles er:

 • Hvordan fornye et næringsliv som er avhengig av olje og gass?
 • Hvordan bidra til mer bærekraftig utvikling innenfor ressursbaserte næringer?
 • Hvordan stimulere til mer entreprenørskap og flere bedriftsetableringer?
 • Hvordan sikre god ledelse og gjennomføring av innovasjonsprosjekter?
 • Hvilken innovasjonspolitikk kan fremme en bærekraftig omstilling?

Sentrale forskningstema:

 A) Innovasjonssystemer

 • Regionale og teknologiske innovasjonssystemer, næringsklynger, verdikjeder
 • Transformasjon og bærekraftig omstilling
 • Innovasjonspolitikk

B) Innovasjonsledelse og produktutvikling

 • Utvikling og implementering av teknologiske og ikke-teknologiske innovasjoner
 • Ledelse og organisering av innovasjonsprosesser
 • Markedsføring av innovasjoner
 • Digitalisering

C) Entreprenørskap og forretningsutvikling

 • Nye bedrifter, nye bærekraftige forretningsmodeller
 • Kommersialisering av forskning
 • Entreprenøriell læring

Pågående forskningsprosjekter 

De fleste forskningsprosjektene er tilknyttet Mohnsenteret ved HVL. Se oversikt over prosjektene på Mohnsenterets nettside.

Forskergruppeleder:

bilde av Stig Erik Jakobsen

Stig Erik Jakobsen

Prodekan for forsking


Medlemmer

Forskergruppen består av ansatte ved Mohnsenteret. 

Se gruppens medlemmer her.