The dynamism of Salmon Farming Production Systems

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling

Prosjekttype

Ph.d.-prosjekt

Prosjektperiode

Desember 2019 - Desember 2023