Heterogeneous agency in tourism path development in rural Western Norway

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling

Prosjekttype

Innovasjonsprosjekt

Ph.d.-prosjekt

Prosjektperiode

August 2018 - August 2021