Stipendiat

Nora Geirsdotter Bækkelund

Arbeids- og kompetanseområde

Forskar på ulike former for aktørskap i stads- og næringsutvikling i rurale område. Målet er å betra forståinga av aktørskapen sine ulike roller innanfor evolusjonær økonomisk geografi, eit felt som har vore dominert av strukturelle perpsektiv. Dette gjer eg gjennom kvalitative studie av tre tilfelle av reiselivsutvikling på bygder i Vestland, nemleg Flåm, Odda og Sogndal.

Master i samfunnsgeografi.

Forskar på

  • Næringsutvikling
  • Aktørskap
  • Stadsutvikling

Utvalde publikasjonar