Nanofluider

Nanofluider for energi- og prosessteknologi

Gruppen forsker på nye industrielle anvendelser av nanofluider - stabile dispersjoner av solide nanopartikler (metaller, karbon eller silisium) i væsker.

Fluidene, som ligner flytende metaller når det gjelder deres termiske parametere; med høy varmeledningsevne, evnen til magnetisk pumping og perfekt absorberende termisk stråling, kan effektivt brukes innen forskjellige tekniske systemer og forbedre varmeoverføring.

Vi gjennomfører eksperimentelle studier på hvordan nanofluider kan forbedre virkningsgrad til fornybare energisystemer: Solfangere, sol-drevne avsaltere, varmepumper og solceller. Gruppens aktiviteter synkroniseres med pilotskalaundersøkelser innen det nye solfeltet, ved Høgskolen på Vestlandet.

En annen retning dekker numeriske simuleringer av strømmer med nanofluider med fokus på deres termiske stabilitet, reologi, erosjon og magnetiske effekter. Vi har utviklet en rekke flerfase CFD-modeller av industrielle systemer med nanofluid. Modellene brukes til parametrisk analyse og optimalisering av nanofluidbaserte varmevekslere, solfangere og geotermiske brønner.

Les mer om forskergruppen på sola-nano.com

Pågående forskningprosjekter

Forskergruppeleder

bilde av Boris Balakin

Boris Balakin

Professor