Innovasjon og entreprenørskap

Teknologi speler ei viktig rolle på dei fleste samfunnsområde og er svært ofte ein drivar for innovasjon og omstilling. Det breie samspelet mellom fagmiljø og regionalt næringsliv bidrar til fornying i både privat og offentleg sektor.

Under finn du informasjon om forskargruppene ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap som er knytt til forskingsområdet innovasjon og entreprenørskap.