CERN-relatert fysikk og datateknologi

Forskningsgruppen for CERN-relatert fysikk og datateknologi jobber med høyenergi kjerne- og partikkelfysikk knyttet til eksperimentene ved LHC på CERN, samt prosjekter som bruker detektorteknologi fra CERN-eksperimenter til andre anvendelser.

Medlemmene i gruppen jobber i hovedsak med: 

  • Analyse av data fra ATLAS-eksperimentet
  • Utvikling av verktøy for grid computing for ALICE-eksperimentet
  • Teoretiske og fenomenologiske studier av utvidete Higgs-modeller
  • Detektorer og utlesning til ALICE ITS (Inner Tracking System) og proton computer tomografi (pCT)

Gjennom deltakelsen i store eksperimenter på CERN er forskerne i gruppen knyttet til et stort internasjonalt nettverk. Vi har også et tett samarbeid med høyenergifysikk-gruppene på Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Universitet i Sørøst-Norge.

Store deler av forskningsarbeidet til medlemmene i gruppen har tett tilknytning til doktorgradsprogrammet Datateknologi (Computer Science) og mastergradsprogrammet i programvareutvikling ved Institutt for data og realfag. Medlemmer av gruppen veileder PhD-studenter og mastergradsstudenter. Tre studenter har tidligere fått sin PhD-grad i arbeid med medlemmer i gruppen. 

Forskningsgruppeleder