Arbeids- og kompetanseområde

Professor i fysikk. Koordinator for PhD-programmet i datateknologi Arbeider med data-analyse i ALICE-eksperimentetCERN Gruppen på HVL er spesielt engasjert i grid-basert analyse, inkludert utvikling knyttet til mellomvaren JAliEn, utviklet av ALICE-eksperimentet.

Knyttet til bygging av partikketerapisenteret på Haukeland Universitetssykehus, utvikles et avbildningssystem (proton CT) basert på detektorteknologi fra ALICE. Dette er et internasjonalt samarbeidsprosjekt ledet fra UiB.

Underviser i
  • DAT151
  • Mastergrad programutvikling
  • PhD datateknologi
Forskar på
  • Data-analyse i tungionefysikk
  • Proton CT/medisinsk fysikk