Arbeids- og kompetanseområde

Jeg har en doktorgrad i teoretisk fysikk, og kan undervise både i fysikk, matematikk og data. De siste årene har jeg kun undervist datafag. Datakompetanse inkluderer drift av datamaskiner, web-programmering, databasesystemer, oppbygning av og teori rundt operativsystem, bruk av datamaskin klynger for å kjøre jobber, batch system, sky-system, virtuelle datamaskiner, Unix og Linux.
Underviser i
  • MOD351
  • DAT152
  • DAT151
Forskar på
  • Jeg arbeider med Cloud teknikker og virtuelle datamaskiner for HPC (High Throughput Computing). Fokus er ALICE eksprimentet på CERN som benytter et distribuert datamaskinmiljø bestående av mer enn 170 datasentre spredt over hele verden for å analysere dataene fra detektoren. Virtuelle datamaskiner og Cloud teknikker lar oss homogenisere ALICE sitt datamaskinmiljø, og lar oss også skalerer utføringsmiljøet etter behov.
Forskargrupper