DAT351 Distribuerte Dataressursar for Høg-Volum Dataprosessering

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhald og oppbygging

Emnebeskrivelsen finnes kun på engelsk, gå til våre engelske nettsider ved å klikke "English" øverst i menyfeltet.

Fagleg overlapping

  • PCS951 (1) - Distribuerte datasystemer for høyvolum databehandling - Reduksjon: 10 studiepoeng