Datadrevet engergisystemanalyse

Pågående forskingsprosjekt:   

Mer informasjon finner du på vår engelske nettside

Forskergruppeleder


bilde av August Hubert Wierling

August Hubert Wierling

Førsteamanuensis

Medlemmer

Eksterne medlemmer/ samarbeidspartnere

Studentassistenter

  • Negar Safara, Shirin Mohammadi, Mehran Ziaabadi, Constantin von Beck, Simon Dufner, Ingrid Koren (HVL)
  • Tadeusz Rudek (Jagellonian University)
  • Timothy Marcroft (University of Lyon)