Professor

August Hubert Wierling

Arbeids- og kompetanseområde

Mitt vitenskapelige standbein er den teoretiske fysikken med mangfoldig bruk av astrofysikk, fra plasmafysikk til faststoffysikk. I min promosjon undersøkte jeg f.eks. kjernereaksjoner i stjerners indre. Deretter arbeidet jeg med diagnostiske metoder for høyenergetiske plasmaer, hvordan de opptrer ved bestemte betingelser, slik som ved treghetsfusjonen. I de siste årene har jeg fremfor alt befattet meg med matematiske spørsmål, spesielt med anvendelsen av kjedebrudd ved dimensjonsreduksjonen til stokastiske systemer. Ved samtlige anvendelser er det nødvendig med en forståelse for de dynamiske egenskapene til komplekse systemer med mange komponenter. Utviklingen av dataprogrammer, de stokastiske dataevalueringene og bruken av forskjellige matematiske løsningsmetoder hører med til mitt analyseverktøy.

Underviser i
  • FE404 Matematik for fornybar energi
  • FE405 Energisystemer og produksjonsteknologier
  • Naturfag (1-13) med vekt på klima, energi og miljø
  • FE407 Tekniske tema i fornybar energi
  • NA 411/412 Naturfag 15 fys
Forskar på
  • fornybar energi
  • stokastiske og endre data metoder