Energi og miljøteknogier

Forskningsgruppen energi og miljøteknologier jobber med et bredt spekter av energirelaterte emner som alternative drivstoff, gjenvinning av spillvarme, hybride fremdriftssystemer, energiproduksjon og konverteringsprosesser samt systemanalyse.

På den eksperimentelle siden kan vi blant annet utføre tester på Otto- og Dieselmotorer, en Stirling-motor, et pyrolyse- og forgassingssystem for biomasse, samt et sett av måle- og analyseutstyr for generell mekanisk testing.
Vennligst sjekk også denne nettsiden for mer informasjon om solar lab.

I tillegg bruker vi flere simulerings- og beregningsverktøy fra 3D CFD til prosessdesignprogramvare.

Vi bruker følgende verktøy: StarCCM +, Ricardo WAVE, Ricardo IGNITE, TRNSYS, Sage of Athens for å undersøke forbrennings- og strømningsprosesser, hybride fremdriftssystemer (samspill mellom og vurdering av konvensjonelle og alternative teknologier), syntesegass-komposisjonen fra gassifisering av biomasse og beregning av spillvarmegjenvinningspotensialet ved hjelp av organiske Rankine-sykluser.

Medlemmene av forskningsgruppen, uten at dette er et krav, er i varierende grad involvert i enten bachelor- eller masterkurs (sammen med UiB) i energi. Møter og/ eller seminarer er vanligvis nært knyttet til presentasjoner av bachelor- og masteroppgaver.

Samarbeidspartnere fra industri, akademia og offentlig sektor er velkomne både som prosjektpartnere, sponsorer av bachelor- og masteroppgaver eller som gjesteforelesere.

Forskningsprosjekter

 • A new type of compact and energy efficient methane oxidation catalyst for lean burn gas engines.
  (Støtte fra NFR) Status: Fullført 2019. Kontaktperson: Peter Koch
 • Stirling-cryo-cooler for liquefaction of hydrogen.
  (Støtte fra Vestland fylkeskommune, Mobiforsk) Status: August -  Desember 2020. Kontaktperson: Norbert Lümmen
 • Mass balance and energy optimisation in recirculating aquaculture systems (RAS), with focus on diurnal variations in water quality – WP 2: Optimised renewable energy supply for a sustainable RAS.
  (Støtte fra NFR) Status: August 2020 - Juli 2024. Kontaktperson: Norbert Lümmen

HVL IMM testmotorer.png

Forskergruppeleder

bilde av Norbert Lümmen

Norbert Lümmen

Førsteamanuensis


Medlemmer

Professor
Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

 

Assisterande instituttleiar
Institutt for maskin- og marinfag

 

Førsteamanuensis
Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

 

Førsteamanuensis
Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

 

Overingeniør
Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

 

Instituttleiar
Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

 

Førsteamanuensis
Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

 

Forskingsteknikar
Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

 

 

Stipendiat
Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag

 

Stipendiat
Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

Publikasjoner

Arrangement

 • Sustainable aviation? – Halvdags webinar, 7. oktober 2020; i samarbeid med Bergen Energy Lab.

 • Sustainable Marine Transport – Halvdagsseminar, 25. april 2019; i samarbeid med with Bergen Energy Lab og Bergen Næringsråd

 • Vehicles for a sustainable future – Halvdagsseminar, 19. april 2018; i samarbeid meed Bergen Energy Lab og Klimapartnere Hordaland