Førsteamanuensis

Peter Edgar Koch

Arbeids- og kompetanseområde

Utdannet siv.ing (Dipl.-Ing.) fra FAU Erlangen-Nürnberg med spesialiering i teknisk termodynamikk, reaksjonsteknikk, strømingslære, prosess- og miljøteknologi i 2005.

Doktorgrad (Dr.-Ing.) fra FAU Erlangen-Nürnberg på laseroptiske målemetoder for undersøkelse og optimalisering av moderne bensinmotorer direkte innsprøytning i 2010.

Forskerstilling med fokus på CCS ved institutt for energi- og prosessteknikk (NTNU) i 2010.

Senior utviklingsingeniør i Rolls-Royce Bergen Engines fra 2011 til 2018 med følgende ansvarsområder: 

- Emisjoner og etterbehandlingsutstyr

- Emisjonsgodkjenning (IMO og EPA) for gass- og dieselmotorer

- Teknologiveikart

- Bedriftens representant i CIMAC og  EUROMOT arbeidsgrupper

- Presentasjoner på forskjellige kongresser, seminarer og konferanser

HVL(100% stilling siden oktober 2018)

Ansvarlig for master i energi - retning termiske maskiner (i regi av UiB)

Forskningsprosjekt (295806) "Overgang mot nullutslipp - en ny type renseenhet for metanutslipp fra magerbrennende gassmotorer" 

Publikasjoner

Lenke til profil på researchgate nettside

 Annet

Alumn av Klaus-Kinski-Schule für Diskussions- und Streitkultur

Underviser i
 • Termiske Maskiner - utvalgte temaer / MSc (MOE252)
 • Termiske maskiner og hybride systemer / BSc (MAS306)
 • Brennstoff, smøremidler og tribologi / MSc (MOE250)
Forskar på
 • Marine fremdriftssystemer
 • Biodiesel
 • Alternative drivstoffer
 • Hybride fremdriftsløsninger
 • Biogass
 • Emisjoner og klimagasser
 • Emisjonsetterbehandling
 • Ammoniakk
 • Varmegjenvinning
 • Power-to-X
 • Grønn skipsfart
 • Karbonfangst
 • Null- og lavutslippsteknologier
Forskargrupper