Førsteamanuensis

Norbert Lümmen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er fysiker fra Heinrich-Heine-Universitetet i Düsseldorf med doktorgrad i fysikalsk kjemi fra Universitetet i Köln. I 2010 begynte jeg på Institutt for maskin- og marinfag etter jeg hadde vært postdoktor ved Universitetet i Bergen i fire år. Siden den tiden har jeg undervist i termodynamikk og i noe år også i fluidmekanikk. Jeg pleier å veilede to til tre grupper med bachelorstudenter og en masterstudent hvert vårsemester. Fra august 2015 til juli 2023 var jeg studiekoordinator for bachelorstudiet i energiteknologi, som er et tverrfaglig studieprogram, som alle institutter ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap bidrar til. Mine forskningsinteresser var opprinnelig på nanomaterial-området. I løpet av de siste årene har interessen utvidet seg til energigjenvinning fra avfall, spillvarmegjenvinning, energieffektivitet og ulike metoder for simulering av energikonverterings- og -transportprosesser.

 

Underviser i
 • Termodynamikk
 • Spillvarmegjenvinning
 • Hydrogenteknologi (gjesteforeleser)
 • Energiressurser og energikonvertering (gjesteforeleser)
Forskar på
 • Spillvarmegjenvinning
 • Energi fra avfall
 • Simulering av energisystemer
 • Energieffektivitet
 • Hydrogenproduksjon
 • Numeriske simuleringer av forbrenning og gassifisering
 • Stirling-kryokjølere
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Waste heat recovery for lunar applications of a solid oxide electrolyser

  Lümmen, Norbert, Grant, Richard John, Wærnhus, Ivar, Storaas, Torstein Ragnhildsson (2023)
 • Framtidens energimiks - en innledning

  Frøysa, Kristin Guldbrandsen, Lümmen, Norbert (2023)
 • Performance of a new ultra-high temperature industrial heat pump

  Høeg, Arne, L¿ver, Kristian Aase, Asphjell, Trond-Atle, Lümmen, Norbert (2023)
 • Linear modelling of the mass balance and energy demand for a recirculating aquaculture system

  Ayuso Virgili, Gerard, Jafari, Leila, Lande-Sudall, David, Lümmen, Norbert (2023)
 • Emissions from Rocket Launches

  Lümmen, Norbert (2022)