Forskingsteknikar

Kjetil Gravelsæter

Arbeids- og kompetanseområde

Administrator for Lab-fagene.

Instruerer elevene i de diverse lab-fagene, og annet teknisk arbeid på instituttet.

Hovedansvar for Maskinering.

Underviser i

  • Lab i Maskintegning
  • Lab i Materiallære
  • Lab i Tilvirkning

Forskar på

  • Metoder for å effektivisere maskineringsprosesser